Kalkulačka mateřská (PPM) u OSVČ 2014

Kalkulačka mateřská (PPM) u OSVČ 2014

Kdy má OSVČ nárok na peněžitou pomoc v mateřství, neboli mateřskou dovolenou? Jaké musí být splněny podmínky a kolik peněz můžete dostat? Spočítejte si to v online kalkulačce.

Kolik je mateřská pro OSVČ a za jakých podmínek má nárok žena – podnikatelka – na mateřskou dovolenou a související peněžitou pomoc v mateřství (PPM)? Na rozdíl od zaměstnanců platí pro OSVČ trochu jiná pravidla a podmínky pro nárok na dávky v době těhotenství a po porodu. Naše kalkulačka pro výpočet mateřské pro OSVČ vám pomůže zjistit, jestli máte nárok, a kolik byste dostali.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka: Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) u OSVČ 2018.

Online výpočet – mateřská OSVČ

Kalkulačka mateřská pro OSVČ
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

OSVČ a nárok na mateřskou

OSVČ, tedy ten kdo má podnikání jako hlavní činnost, má nárok na mateřskou, resp. dávku peněžité pomoci v mateřství, za podobných podmínek, jako běžný zaměstnanec. Základní podmínky jsou tyto:

  • V době nástupu na mateřskou (při podání žádosti o PPM), musí být aktivní účast na nemocenském pojištění
  • V době nástupu na mateřskou musí být splněna podmínka aktivní účasti na nemocenském pojištění neméně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky

Pro OSVČ platí navíc ještě jedna podmínka:

  • V době podání žádosti o PPM musí být splněna podmínka aktivní účasti na nemocenském pojištění nejméně 180 dní za poslední rok

Nemocenské pojištění a OSVČ

Zatímco třeba zdravotní pojištění si musí OSVČ platit povinně ze zákona, nemocenské pojištění je zatím stále dobrovolné (pozn.: toto se může v blízké budoucnosti měnit, protože existuje několik návrhů na změnu zákona, aby nemocenské pojištění bylo povinné i pro OSVČ, k aktuálnímu datu, tj. 1. 1. 2014 je ale nemocenské stále nepovinné).

Pokud se OSVČ rozhodne platit nemocenské pojištění, pak minimální částka je v roce 2014 rovna částce 115 Kč měsíčně. Pokud si budete platit tuto minimální zálohu, pak je to podobné, jako byste byli zaměstnáni s hrubou mzdou 5000 Kč.

Nemocenské pojištění je možné platit v libovolné výši. Pokud se ale bavíme o PPM (peněžitá pomoc v mateřství), pak maximální částka, jakou dává smysl platit je 2387 Kč. To je dáno tím, že pro výpočet mateřské se vyměřovací základ redukuje. Nad určitou částku se tak (stejně jako u zaměstnanců) již nezapočítá nic. Platit vyšší nemocenské pojištění je tedy zbytečné, protože tím už si výslednou výši mateřské nijak nezvyšujete.

Jak se vypočítá mateřská u OSVČ

Základem pro výpočet je zaplacené nemocenské pojištění. Podobně jako u ostatních nemocenských dávek, i zde se pro výpočet používá jako rozhodné období posledních 12 měsíců. Tedy posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikl nárok na PPM.

Denní vyměřovací základ je možné zjednodušeně vypočítat tak že:

  • Průměrná částka zaplaceného nemocenského pojištění se vydělí 0,023, tj. u minimálního nemocenského 115 Kč by to bylo 115 / 0,023 = 5000 Kč (nemocenské pojištění je 2,3% z hrubé mzdy)
  • Následně je možné takto vypočítanou „hrubou mzdu“ vynásobit 12 (počet měsíců rozhodného období) a vydělit 365 (počet kalendářních dní v rozhodném období). Tedy (5000 * 12) / 365 = výsledkem je denní vyměřovací základ ve výši 164,39 Kč
  • Podobně by bylo možné vzít všechny platby na nemocenské pojištění za 12 měsíců ty vydělit 0,023 a následně pak ještě 365

Takto vypočítaný denní vyměřovací základ se pak dále redukuje:

  • Do částky 865 Kč se pro mateřskou započítává 100%
  • Do částky 1298 Kč se pro mateřskou započítává 60%
  • Do částky 2595 Kč se pro mateřskou započítává 30%

V případě minimálního nemocenského pojištění by se započítala celá částka. Výsledná mateřská pak představuje 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den. U běžného 30-ti denního kalendářního měsíce by tak bylo vyplaceno 3480 Kč.

Další podmínky a informace – mateřská OSVČ

Ostatní okolo mateřské je pro OSVČ stejné jako pro běžné zaměstnance. I zde platí, že na mateřskou se nastupuje zpravidla 6 – 8 týden před porodem. Maximální doba vyplácení PPM je u jednoho dítěte 28 týdnů a u dvou dětí 31 týdnů.

O mateřskou (PPM) si může požádat i otec dítěte –  OSVČ. Může o ni žádat na základě uzavření dohody o svěření dítě do péče (písmenná dohodla uzavřená s matkou dítěte). Otec může o PPM žádat až od 7 týdne po porodu, dostane tedy maximálně 22 týdnů.

Může OSVČ během mateřské dále podnikat?

Mateřská (PPM) se vyplácí jako nemocenská dávka – tedy jako náhrada za dobu kdy se osoba nemůže věnovat výdělečné činnosti. Z logiky této věci tedy platí, že není možné vykonávat stejnou činnost, za jakou je vyplácena náhrada v podobě peněžité pomoci v mateřství.

V praxi to znamená že OSVČ sice dále může vykonávat samostatně výdělečnou činnost, ale mělo by se jednat o jiný předmět podnikání, než ten na základě kterého je placeno nemocenské pojištění a na základě kterého je vyplácena mateřská.

Je zde také otázka následné rodičovské dovolené. Pokud by OSVČ před mateřskou a následnou rodičovskou neukončila podnikání, pak jí i nadále trvá povinnost platit si odvody na sociální a zdravotní pojištění. Stejně tak, pokud OSVČ plánuje druhé dítě, po skončení současné rodičovské dovolené, měla by si i nadále platit nemocenské pojištění. Je tedy na zvážení, jestli bude OSVČ opravdu vykonávat nějakou činnost během MD a RD. Pokud ne, je lepší na tuto dobu živnost ukončit nebo alespoň dočasně přerušit.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčky na směnku &“8211. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčky do 50 000 Kč bez příjmu na ruku ihned. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.