Kalkulačka mateřská dovolená 2016

Kalkulačka mateřská dovolená 2016

Tato naše online kalkulačka pro výpočet výše mateřských dávek vám to pomůže spočítat.

Očekáváte v roce 2016 narození potomka, a zajímalo by vás, jak je to s mateřskou dovolenou, a jak vysoká bude peněžitá pomoc v mateřství (PPM)? Tato naše online kalkulačka pro výpočet výše mateřských dávek vám to pomůže spočítat. Stačí jen zadat výši hrubé mzdy, v rozhodném období (vysvětleno níže), a dozvíte se, na kolik peněz budete mít během mateřské dovolené nárok.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka mateřská dovolená 2020.

Výpočet výše mateřské:

Kalkulačka mateřská
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Mateřská dovolená vs. peněžitá pomoc v mateřství

Hodně lidí používá termíny jako „jsem na mateřské“ nebo „beru mateřskou“. Pokaždé tím ale myslí něco jiného.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je v zásadě o vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nárok na mateřskou dovolenou je upraven v zákoníku práce – viz paragraf 195:

§ 195 Mateřská dovolená

(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

… a dále

Tedy mateřská dovolená neznamená nárok na nějaké dávky (i když s nimi zpravidla souvisí).

Peněžitá pomoc v mateřství

Jedná se o dávku placenou na základě nemocenského pojištění. Nárok na ni mají zpravidla ženy (nárok může mít ale i otec dítěte – viz dále), v souvislosti s porodem (nebo při převzetí dítěte do péče).

Základní podmínky pro nárok na PPM je především:

  • Žadatel splňuje podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech
  • Žadatel je účastníkem nemocenského pojištění, nebo v ochranné lhůtě 180 dní od skončení poslední pojištění činnosti
  • Pro OSVČ pak platí, že kromě 270 kalendářních dní za poslední 2 roky, musí být účastníkem NP ještě 180 dní v posledním roce

Kolik je „mateřská“ v roce 2016

Pro výpočet výše PPM je určující příjem ze zaměstnání (nebo v případě OSVČ to, jak vysoké platí platby, na nemocenské pojištění).

Na základě příjmu je určen vyměřovací základ. Ten se zpravidla počítá z posledních 12 měsíců (měsíc, ve kterém je termín nástupu na mateřskou dovolenou (resp. kdy je podávána žádost o PPM) se již nezapočítá.

Denní vyměřovací základ, je tak možné jednoduše spočítat tak, že se sečtou všechny hrubé příjmy za posledních 12 měsíců, které se vydělí počtem dní – tedy 356 Kč.

Takto vypočítaný základ se pak redukuje – pro rok 2016 platí tyto redukční hranice:

  • 1 redukční hranice 901 Kč, z této částky se započítá 100%
  • 2 redukční hranice 1351 Kč, do této částky se započítá 60%
  • 3 redukční hranice 2701 Kč, do této částky se započítá 30%
  • Cokoliv nad 2701 Kč se do výše PPM již neprojeví

Výsledná PPM je pak 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu

Kdy má nárok na „mateřskou“ otec dítěte

O peněžitou pomoc v mateřství může žádat i otec dítěte. Platí ale, že PPM na dítě může vždy čerpat jen jeden z rodičů. Je ale možné, aby ji část doby pobírala žena, a část doby pak otec dítěte.

Zatímco ale žena (matka dítěte), žádost o PPM podává zpravidla 6 – 8 týdnů před očekávaným termínem porodu, otec dítěte může o PPM požádat až od začátku 7 týdne po porodu – viz zákon o nemocenském pojištění, paragraf 32, odstavec 1:

e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Kdy má na „mateřskou“ nárok studentka?

V případě, že žena otěhotní během studia, pak je to s nárokem na PPM poměrně složité. Pokud žena během studia současně nepracuje, nebo pokud nepracuje po dokončení studia, tak na PPM nárok mít nebude.

Jiná situace by nastala například v tomto případě: žena během studia otěhotní. Ještě před porodem školu dokončí a nastoupí do zaměstnání. V takovém případě by nárok na PPM mít mohla. V případě dokončení studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, může být doba studia započítána do oné lhůty 270 kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění. Stále ale musí být splněna i druhá podmínka, že žena v době podání žádosti musí být účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnání) nebo v ochranné lhůtě.

Akční nabídka: Potřebujete sehnat peníze a nevíte si rady? Podívejte se na tuto finanční nabídku – Nutně potřebuji půjčit peníze &ndash. Uvidíte že budete spokojeni. A když ne tak zkuste ještě tuto – Půjčka v hovosti do 100.000 Kč. Je to zaručený způsob jak získat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.