Daňové přiznání 2024 – termíny do kdy vyřešit daně (pro zaměstnance, pro OSVČ)

Daňové přiznání 2024 – termíny do kdy vyřešit daně (pro zaměstnance, pro OSVČ)

Daňové přiznání v papírové podobě, se musí podat nejpozději do úterý 2. dubna 2024. V elektronické podobě, je možné podat daňové přiznání až do čtvrtka 2. května 2024. S daňovým poradcem máte čas až do začátku července. Zaměstnanci, za které řeší daně firma, mají čas jen od poloviny února.

Stejně jako každý rok, i letos bude nutné vyřešit daňové přiznání. Za většinu zaměstnanců to řeší zaměstnavatel (firma). Daňové přiznání podávají obvykle jen ti, kdo mají i nějaké jiné příjmy (z nájmu, z nějaké brigády, z podnikání při zaměstnání,…).

Podnikatelé (OSVČ) si obvykle řeší daňové přiznání sami. Nemusí ho podávat jen ti OSVČ, kteří jsou v režimu paušální daně. Pro většinu OSVČ platí povinnost, podat daně online (elektronicky).

Daňové přiznání do konce ledna 2024 – přiznání k dani z nemovitých věcí

Nejpozději do konce ledna 2024, je nutné vyřešit daňové přiznání k nemovitostem.

  • Termín pro daň z nemovitosti = do 31. ledna 2024

Pozor na to, že v roce 2024 se změnily podmínky. Nově musí podávat daňové přiznání více lidí. Podrobné informace, co se v roce 2024 změnilo, můžete najít zde.

Zaměstnanci – roční zúčtování daně do 15. 2. 2024

Většina zaměstnanců nemá povinnost podávat daňové přiznání. Daně za ně vyřeší zaměstnavatel. V takovém případě, je ale nutné do poloviny února, vyřešit všechny podklady:

  • Termín pro zaměstnance = do 15. února 2024

Do této doby, musíte v zaměstnání učinit prohlášení poplatníka daně z přijmu fyzických osoby (tj. přeloženo do češtiny – je nutné podepsat růžový papír na mzdovce).

Zaměstnavatel má následně povinnost, aby vaše daňové přiznání odevzdal na Finanční úřad do 1. března 2024 (v papírové podobě) nebo do 20. března 2024 (v elektronické podobě).

Termín daňové přiznání 2024 v „papírové“ podobě – do 2. 4. 2024

Když pomineme epidemii COVID, tak se termín pro daňové přiznání nijak zásadně nemnění. Téměř vždy to je začátek dubna.

V roce 2024, vychází základní termín pro daňové přiznání na úterý 2. dubna 2024 (v pondělí prvního je letos Velikonoční pondělí).

Ten, kdo bude podávat daňové přiznání v papírové podobě tak musí učinit nejpozději na začátku dubna:

  • Termín pro papírové daňové přiznání = do úterý 2. duben 2024

Pokud byste tento termín pro daňové přiznání nestihli, tak se nic neděje. Daňové přiznání je možné podat i později – buď v elektronické podobě na začátku května, nebo prostřednictvím finančního poradce až na začátku července.

Termín pro daňové přiznání 2024 v elektronické podobě – do 2. 5. 2024

Elektronické přiznání může podat kdokoliv – i běžený zaměstnanec. Pro většinu podnikatelů (OSVČ) je to ale povinné.

Skoro všichni živnostníci, mají od minulého roku povinně zřízenou datovou schránku. A s tím je spojená i povinnost, podávat daňové přiznání online.

V minulém roce, ještě Finanční úřady celkem tolerovaly, když to někdo popletl. Letos už se ale údajně budou rozdávat pokuty.

Pokud nemáte povinnost podávat daňové přiznání elektronicky, ale chce využít tuto možnost, pak to není potřeba nikam hlásit.

Prostě stačí do 2. května 2024, poslat daňové přiznání online – přes portál Moje Daně, přes datovou schránku, nebo i dalšími povolenými způsoby, pro elektronické podání.

  • Termín pro daňové přiznání online 2024 – do čtvrtek 2. květen 2024

Kdo nestíhá ani tento termín pro možnost vyřešit daně online, může využít ještě třetí možnost – podat daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce. To už ale obvykle něco stojí.

Termín pro daňové přiznání před daňového poradce 2024 – do 1. 7. 2024

Podání daňového přiznání přes daňového poradce se může hodit ve chvíli, kdy máte komplikovanější daňové přiznání.

Pro OSVČ to může být dobré i v tom, že se jim pak adekvátně posunou termíny, do kdy je nutné podat přehledy pro VZP (zdravotní pojišťovnu) a pro ČSSZ. A tím se pak posunou i termíny, do kdy je nutné zaplatit nedoplatky.

Poslední možnost, jak podat daňové přiznání v roce 2024:

  • Termín pro přiznání s daňovým poradcem 2024 – do pondělí 1. červenec 2024

Abyste mohli podat daňové přiznání až na začátku července 2024, tak ale budete potřebovat daňového poradce.

Tuto službu na internetu nabízí řada firem. Většinou to ale něco stojí – za odložení daňového přiznání až na červenec zaplatíte obvykle cca 2 tisíce korun (pro fyzické osoby, pro firmy to je podstatně více).

Výhodu ale je, že firma (daňový poradce) za vás zkontroluje daňové přiznání. Nebo vám ho i kompletně zpracuje (to ale může stát více).

Kolik je pokuta (sankce) za pozdní podání daňového přiznání

Finanční úřad „toleruje“, pokud se daňovým přiznáním opozdíte o 5 dní (takže reálně stačí vyřešit daně až do 7. dubna 2024, 7. května 2024 nebo do 6. července 2024).

Pokud se ale zpozdíte o více než 5 dní, tak už je za to pokuta. Další sankce hrozí, za zpoždění se zaplacením daně. Tam vám bude Finanční úřad tolerovat zpoždění maximálně 3 dny.

Sankce za pozdě zaplacenou daň (úroky z prodlení) je aktuálně 14,75% (odvíjí se od repo sazby ČNB, průběžně se mění). Výhodou ale je, že penále se platí, až když je to více než 1000 Kč (částky do 1000 Kč platit nemusíte).

Kdy vrací finanční úřad přeplatek na dani?

Pokud vám v daňovém přiznání vyjde přeplatek, pak vám Finanční úřad pošle peníze zpět (pokud jste si o to požádali).

Obecně platí, že přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet, až po uplynutí termínu pro daňové přiznání.

Takže i když podáte daňové přiznání už v únoru 2024, stejně budete muset čekat, než dostanete vrácené daně.

Lhůta pro vrácení daní je 30 dní

Lhůta pro vrácení přeplatku na dani je 30 dní. Finanční Úřad by vám tedy měl vrátit peníze až později, podle toho o jaké daňové přiznání se jednalo:

  • Do poloviny dubna 2024 se vrací daně zaměstnancům, za které řešila daně firma
  • Do začátku května 2024 se vrací daně těm, kdo podávali daňové přiznání na začátku dubna
  • Do začátku červena 2024 se vrací daně těm, kdo podávali přiznání elektronicky
  • Do začátku srpna 2024 se vrací daně těm, kdo měli daňové přiznání s finančním poradcem

Tyto termíny se ale netýkají případů, na které si chce finanční správa „posvítit“ – pokud je zahájen kontrolní postup, tak se vše může zpozdit.

Finanční úřad vám vrátí peníze jenom od 200 Kč

Finanční úřad vám vrátí peníze, jen pokud je to minimálně 200 Kč. Pokud je to nižší částka, tak o ni nepřijdete – zůstává u FÚ. Až se vám tam takto „nastřádá“ více peněz, tak si můžete podat žádost o vrácení přeplatku.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.