Nový kompenzační bonus pro OSVČ – až 1000 Kč za den při poklesu příjmu o 30%

Nový kompenzační bonus pro OSVČ – až 1000 Kč za den při poklesu příjmu o 30%

Vláda schválila návrh zákona o novém kompenzačním bonusu pro rok 2022. Měl by být nárok až na 1000 Kč za jeden den. Stačil by pokles příjmu (tržeb) jen o 30%. Na kompenzační bonus, by opět měli mít nárok OSVČ, společníci s.r.o. a také „dohodáři“ (DPP/DPČ).

V souvislosti s další vlnou epidemie COVID, je připravován nový kompenzační bonus pro živnostníky (OSVČ), společníky malých s.r.o. nebo i pro ty, kdo pracují na dohodu DPP/DPČ. Nový kompenzační bonus pro podzim 2021 a následně pro rok 2022, by měl být podobný jako ten, na který byl nárok na jaře 2021.

U nového kompenzačního bonusu 2022, by ale stačil pokles příjmu (tržeb), jen o 30% (na jaře byl požadován pokles o 50%). Většina podmínek by měla být podobná, jako u kompenzačního bonusu 2021.

V tuto chvíli vláda schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (návrh je možné najít zde). Než tento zákon začne platit, musí jej schválit Parlament a Senát. Je také otázka, zda současný návrh zákona schválený vládou, nebude během projednávání v Parlamentu/Senátu nějak upraven/změněn.

Aktualizace 27. prosinec 2021

Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (zákon číslo 519/2021 Sb.), platí od 23. prosince 2021. Žádost o kompenzaci za listopad a prosinec 2021 a následně i leden 2022, je možné podat prostřednictvím webu Finanční správy.

Viz: Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ 2022 – již je možné žádat o kompenzace.

Aktualizace 15. prosinec 2021

Ve středu 15. 12. 2021, byl nový zákon schválen i v Senátu. Po podpisu prezidenta, začne nový zákon platit (během pár dní). Žádost o kompenzační bonus, bude možné podat až v lednu 2022 (v žádosti se budou uvádět příjmy (tržby) za prosinec 2021). Formulář pro žádost nebo online aplikace bude dostupná na webu Finanční správy.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Zákon o novém kompenzačním bonusu pro rok 2022, byl 1. 12. 2021 schválen v Parlamentu. Poslanci schválili několik změn, oproti původnímu návrhu:

 • Na kompenzační bonus budou mít nárok i noví OSVČ, kteří zahájili činnost například až v listopadu 2021
 • Nárok na kompenzační bonus až 1000 Kč bude i při karanténě/izolaci (při poklesu o 30%)
 • Bude možný souběh kompenzačního bonusu s dalšími kompenzačními programy

Na kompenzační bonus by měl být nárok zpět, od 22. 11. 2021 (zatím minimálně až do 31. 1. 2022).

Kompenzační bonus pro OSVČ v roce 2022 – až 1000 Kč

Podle návrhu zákona by byl nový kompenzační bonus poskytován ve výši:

 • Až 1000 Kč za jeden kalendářní den při poklesu tržeb alespoň o 30%
 • 500 Kč za jeden kalendářní den pro „dohodáře“ (DPP/DPČ)
 • 500 Kč za jeden kalendářní den při nařízené karanténě/izolaci

Podobně, jako u kompenzačního bonusu v roce 2021, je základní částka „až“ 1000 Kč. Návrh zákona opět stanovuje, že výše kompenzačního bonusu, nesmí překročit rozdíl mezi průměrnými příjmy ve srovnávacím a srovnávaném období.

Tj. podobně, jako na jaře, pokud má někdo jen nízké tržby, tak může dostat kompenzační bonus nižší, než zmíněných 1000 Kč.

Naopak při nařízené karanténě nebo izolaci, by se jednalo o pevnou částku 500 Kč za jeden kalendářní den.

Kdy bude nárok na nový kompenzační bonus 2022?

V návrhu zákona se předpokládá, že na nový kompenzační bonus, by byl nárok již od listopadu 2021:

 • První kompenzační období by bylo od listopadu 2021 do 31. prosince 2021
 • Druhé kompenzační období by bylo od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022

Vláda by současně mohla vyhlašovat další kompenzační období, vždy za kalendářní měsíc, ve kterém by trvala nějaká omezení ve spojení s epidemií COVID. A to až do konce roku 2022.

Kdo bude mít nárok na nový kompenzační bonus?

Podobně, jako u kompenzačního bonusu, schváleného na začátku roku 2021, se předpokládají 3 okruhy možných příjemců kompenzací:

Kompenzační bonus pro OSVČ

 • Živnostníci (OSVČ), kteří podnikali ke dni 22. listopadu 2021
 • Živnostníci (OSVČ), kteří přerušili podnikání po 22. listopadu 2020

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

 • Mělo by se jednat pouze o „malé“ s.r.o. – maximálně dva společníci
 • Nebo by se mělo jednat o s.r.o., kde jsou společníky členové jedné rodiny
 • Opět se sledují podmínky ke dni 22. listopadu 2021

Kompenzační bonus pro „dohodáře“

 • Nárok mohou mít i ti kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Nárok mohou mít i ti, kdo pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • Předpokladem je účast na nemocenském pojištění, alespoň po 3 měsíce

Kompenzační bonus při poklesu příjmu o 30%

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na nový kompenzační bonus pro rok 2022, je pokles příjmu (tržeb) alespoň o 30%.

Důvodem pro pokles tržeb alespoň o 30%, mohou být nějaká opatření nařízená vládou, která omezují možnosti podnikání. Důvodem ale může být i péče o dítě v souvislosti s onemocněním COVID.

Kompenzační bonus při karanténě/izolaci

Na nový kompenzační bonus 2022, by mohl být nárok i jen na základě karantény/izolace (zde by nebylo nutné splňovat podmínku poklesu tržeb o 30%).

Aby ale byl nárok na kompenzační bonus 500 Kč za karanténu, tak musí být OSVČ plátcem nemocenského pojištění (to je pro OSVČ dobrovolné a velká většina z nich si ho neplatí).

Kdy nebude nárok na kompenzační bonus 2022

Návrh zákona opět předpokládá několik situací, při kterých by na kompenzační bonus nebyl nárok:

 • Není možný souběh kompenzačního bonusu a podpory v nezaměstnanosti
 • Není možný souběh kompenzačního bonusu a další podpory z jiných COVID programů, s výjimkou podpory typu Antivirus, nebo podpory na úhradu nájemného
 • Příjemce kompenzačního bonusu také nesmí být nespolehlivým plátcem

V návrhu zákona jsou i další omezení – viz navrhované znění zákona o kompenzačním bonusu.

Kdy bude možné podat žádost o nový kompenzační bonus 2022?

Nový kompenzační bonus pro podzim 2021 a rok 2022, je zatím pouze ve stádiu návrhu zákona, který schválila vláda, a předložila jej poslanecké sněmovně. Zatím tedy není jisté kdy a v jaké přesné podobě, bude nový kompenzační bonus schválen.

Podávání žádosti o nový kompenzační bonus, je tedy předčasné. Až bude zákon schválen, tak finanční správa zveřejní potřebné informace. Dá se předpokládat, že žádost se bude opět podávat prostřednictvím online aplikace, nebo klasického pdf formuláře.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Nutně potřebuji půjčit peníze – do 150 tisíc korun!. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v hotovosti na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.