Minimální sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2021

Minimální sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ  v roce 2021

Od ledna 2021 se zvyšují minimální zálohy na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění u OSVČ. Minimální sociální pojištění pro OSVČ bude v roce 2021 ve výši 2588 Kč. Minimální zdravotní pojištění bude ve výši 2393 Kč. A minimální nemocenské pojištění se zvýší na 147 Kč.

Od 1. ledna 2021, se musí všichni OSVČ (podnikatelé, živnostníci) připravit na to, že na sociální a zdravotním pojištění zaplatí o něco málo více. To se týká především těch, kdo platí jen minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Podobně se zvýší i minimální platba nemocenského pojištění.

Jak se změní zálohy na pojištění pro OSVČ v roce 2021

Rozhodujícím údajem pro výpočet minimálních (a maximálních) záloh na sociální, zdravotní nebo nemocenské pojištění, je u OSVČ údaj o průměrné mzdě. Ta byla příslušným vládním nařízením stavena pro rok 2021 na částku 35 441 Kč

Od tohoto údaje se pak odvíjí jak minimální, tak i maximální roční vyměřovací základ a příslušné zálohy.

Sociální pojištění OSVČ v roce 2021

Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2021 zvýší o 44 Kč na částku 2588 Kč. Tuto minimální částku musí zaplatit všichni OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost. Obdobně se navýší i minimální záloha u těch, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost o 18 Kč na 1036 Kč.

Pro rok 2021 (od 1. 1. 2021) tedy budou u sociálního pojištění platit tyto údaje:

Rok 2020 2021
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 672 080 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 104 508 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 41 808 Kč 42 540 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 709 Kč 8 861 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 484 Kč 3 545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 544 Kč 2 588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 018 Kč 1 036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 83 604 Kč 85 059 Kč

Nemocenské pojištění v roce 2021

Zatímco v roce 2020 bylo minimální nemocenské pojištění pro OSVČ ve výši 126 Kč, od 1. 1. 2021 to již bude částka 147 Kč. Tím se i adekvátně navýší případná nemocenská (nebo mateřská), na kterou by měl OSVČ nárok na základě takto placeného nemocenského pojištění – zvyšuje se vyměřovací základ.

Pro rok 2021 (od 1. 1. 2021) tedy budou u nemocenského pojištění platit tyto údaje

Rok 2020 2021
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6 000 Kč 7 000 Kč
Minimální nemocenské 126 Kč 147 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3 000 Kč 3 500 Kč

Nemocenská při práci na DPČ

V roce 2021 se zvyšuje minimální rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění. To se týká zaměstnanců, kteří vykonávají práci malého rozsahu (např. práce na DPČ). V roce 2020 to byla částka 3000 Kč (do částky 2999 Kč účast na pojištění nevznikala). Od roku 2021 se tento minimální příjem, který zakládá účast na nemocenském pojištění, zvyšuje na 3500 Kč.

Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021

Minimální záloha na zdravotní pojištění, se u OSVČ (kteří mají podnikání jako hlavní činnost) zvýší o 41 Kč na částku 2 393 Kč.

Pro rok 2021 (od 1. 1. 2021) tedy budou u zdravotního pojištění platit tyto údaje:

Rok 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 17 417,50 Kč 17 720,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 352 Kč 2 393 Kč

Od září 2020 musí OSVČ už zase platit zálohy

Pozor také na to, že pokud podnikáte, tak od září 2020 už zase platí povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

V souvislosti s koronavirem, vláda živnostníkům „odpustila“ placení sociálního a zdravotního pojištění od března do srpna 2020. Od září ale již mají všichni povinnost platit příslušné zálohy (minimální, nebo ty které jim vyplývají z jejich přehledu o příjmech z podnikání).

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.