Žádost o nový kompenzační bonus za únor a březen 2021 – Finanční správa zahájila příjem žádosti

Žádost o nový kompenzační bonus za únor a březen 2021 – Finanční správa zahájila příjem žádosti

Finanční správa začala 2. března 2021, přijímat žádosti o nový kompenzační bonus. Je možné žádat o kompenzaci za únor 2021 (až 28 000 Kč) a kompenzaci za březen 2021 (až 31 000 Kč). Žádost je možné vyřídit přímo na webu finanční správy. Nárok mají jak OSVČ, tak i zaměstnanci na DPP či DPČ nebo společníci s.r.o. firem.

Od úterý 2. března 2021, je možné podávat žádosti o nový kompenzační bonus. Nový zákon o kompenzačním bonusu během epidemie COVID pro rok 2021 (zákon 95/2021 Sb.), byl schválen na konci února (26. 2. 2021).

Již nyní je tedy možné podat žádost, za první kompenzační období (únor 2021, až 28 000 Kč) nebo i za druhé kompenzační období (březen 2021, až 28 000 Kč). Dohromady je tak možné žádat až 59 000 Kč.

Finanční správa zahájila příjem žádostí o nový kompenzační bonus

V úterý 2. 3. 2021 zahájil „berňák“ příjem žádostí o nový kompenzační bonus, během pokračující epidemie COVID. Finanční správa o tom informuje na svém webu.

Podobně, jako i u předchozích kompenzačních bonusů, i o ten nový za únor a březen 2021, je možné požádat prostřednictvím online aplikace:

 • Online žádost – kompenzační bonus února březen 2021 najdete zde

Žádost je možné podat i vyplněním „klasických“ papírových formulářů. PDF formuláře žádosti o kompenzační bonus za únor a březen 2021 ke stažení, je možné najít zde:

Do kdy je možné podat žádost o kompenzační bonus za únor a březen 2021

Na vyřízení žádosti o kompenzační bonus je poměrně dost času:

 • Žádost o kompenzaci za 1 období podle nových podmínek (únor 2021) = nejpozději do 3. května 2021
 • Žádost o kompenzaci za 2 období podle nových podmínek (březen 2021) = nejpozději do 1. června 2021
Vláda rozhodla o prodloužení kompenzačního bonusu i na duben 2021. Za měsíc duben může být nárok až na 30 000 Kč (pro dohodáře až 15 000 Kč). Žádost o kompenzace za duben je možné podávat od 1. 4. 2021.

Jak podat žádost o kompenzační bonus za únor a březen 2021

Postup vyřízení žádosti o kompenzace za únor a březen 2021, je podobný, jako u předchozích kompenzačních bonusů.

Žádost je možné vyplnit prostřednictvím online aplikace, nebo si stáhnout a vyplnit PDF formuláře (elektronicky nebo vytisknout a vyplnit ručně).

V žádosti nově vybíráte, zde o kompenzaci žádáte na základě poklesu příjmu o 50% nebo na základě karantény/izolace (pak není potřeba dokládat pokles příjmu).

V online žádosti můžete rovnou žádat o celé období únor a březen 2021 (v tištěné podobě, je potřeba pro každý měsíc vyplnit samostatný dokument).

V žádosti je dále nutné uvést výši příjmů (tržeb za služby či výrobky):

 • U kompenzace za únor 2021 se uvádí příjmy (tržby) za leden 2021
 • U kompenzace za březen 2021 se uvádí příjmy (tržby) za únor 2021

V žádosti je pak nutné uvést průměrnou výši příjmu ve srovnávacím období:

 • U kompenzace za únor 2021 je srovnáváním obdobím listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020 (zadává se průměr za tyto 3 měsíce)
 • U kompenzace za březen 2021 je srovnávacím obdobím prosinec 2018 až únor 2019 nebo listopad 2019 až únor 2020

Ti, kdo zahájili podnikání později, mohou zvolit jako srovnávací období, kterékoliv 3 po sobě následující měsíce, po zahájení podnikání.

V online žádosti pak rovnou vidíte, jestli splňujete podmínku poklesu příjmu. Pokud jste například OSVČ vedlejší, a máte jen nižší průměrný příjem, tak se vám rovnou i sníží částka kompenzačního bonusu, který pak můžete dostat.

Jaké příjmy se zadávají do žádosti o kompenzační bonus – podle data na faktuře?

V žádosti se zadávají příjmy (tržby), za předchozí kalendářní měsíc a dále průměrná výše příjmů (tržeb) ve srovnávacím období.

V obou případech se jedná o „tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb“ (viz vyhláška č. 500/2002 Sb.).

K jiným výnosům vykazovaným ve výkazu zisku a ztrát, které mohou mít pravidelný i mimořádný charakter, tj. k ostatním provozním výnosům (zejména výnosy z prodeje dlouhodobého majetku), k finančním či mimořádným výnosům se nepřihlíží (podrobněji například zde).

Datum tržby se řídí stejnými pravidly jako u daně z příjmů:

 • pokud vedete účetnictví, pak rozhoduje datum zaúčtování (tj. například vystavení faktury).
 • pokud účetnictví nevedete, pak rozhoduje datum skutečné úhrady (zaplacení), tj. kdy tržbu skutečně obdržíte (na účet nebo v hotovosti)

Kolik je kompenzační bonus během epidemie COVID za únor a březen 2021?

Za únor a březen 2021, může být nárok až na 59 000 Kč. Záleží ale na tom, kdo o kompenzační bonus žádá a z jakého důvodu. Záleží i na tom, jaké byly vaše příjmy, ve srovnávacím období:

 • OSVČ hlavní i vedlejší nebo společníci s.r.o. firem mohou dostat až 1000 Kč za 1 kalendářní den (tj. až 59 000 Kč)
 • Zaměstnanci na dohodu DPP nebo DPČ mohou dostat 500 Kč za 1 kalendářní den (tj. až 29 500 Kč)
 • Za karanténu (izolaci) je možné dostat 500 Kč za jeden den (běžná délka karantény byla v únoru 10 dní, tj. až 5000 Kč, od března by to mělo být 14 dní, tj. až 7000 Kč)

Kompenzační bonus za karanténu je „fixní“ – 500 Kč za jeden den, a není potřeba dokládat pokles příjmu.

U kompenzačního bonusu z důvodu poklesu příjmu (o 50%), je sice nárok až na 59 000 Kč, ale za předpokladu, že ve srovnávacím období, byl průměrný příjem v odpovídající výši.

Pokud byste ve srovnávacím období měli nižší příjem, pak je i celkový kompenzační bonus nižší (online aplikace vám to rovnou sníží).

Tj. pokud byste například ve srovnávacím období měli průměrnou výši příjmu 15 000 Kč, a v aktuálním období jen 5000 Kč, pak dostanete kompenzační bonus je ve výši rozdílu, tj. jen 10 000 Kč.

Nový bonus a souběh s původním bonusem (6 kompenzační období)

Podle původních podmínek (zákon 461/2020), byl nárok na kompenzační bonus za 6 období až do 15. 2. 2020. Ten, kdo si již požádal o tento „starý“ kompenzační bonus, si nyní může požádat i o ten nový.

Pokud vznikl nárok na kompenzaci za část měsíce února, tak se takto vyplacená kompenzace započítá. Tj. pokud by byl podle nových podmínek nárok na 28 000 Kč, a podle starých podmínek už vyplaceno např. 7500 Kč, tak nyní bude vyplaceno jen 20 500 Kč (informace o tom, že bylo žádáno o KB podle původních podmínek, se zadává přímo v žádosti).

Kompenzační bonus a podpora v nezaměstnanosti

Nárok na kompenzační bonus nevzniká za dny, kdy byl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud byl někdo v únoru nebo březnu nezaměstnaný, a měl nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak za tyto dny nemůže mít nárok na kompenzační bonus.

Podrobnější informace k vyplnění žádosti nebo odpovědi na nejčastější dotazy

Na webu Finanční správy je možné najít podrobnější informace k tomu, jak postupovat při vyplňování žádosti o kompenzační bonus. Informace najdete zde. Je připravena i sekce, kde jsou nejčastější otázky a odpovědi – najdete zde.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka do 20 000 Kč ihned – první půjčka je zdarma (úrok 0%). Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Rychlá půjčka před výplatou do 15 000 Kč zcela zdarma (bez úroků, bez poplatků). Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.