Nová kalkulačka přídavky na děti – zvýšení od ledna 2018

Nová kalkulačka přídavky na děti – zvýšení od ledna 2018

Od 1. ledna 2018 se mění výše příspěvků na dítě. Ale jen někomu. Ten kdo „pracuje“, bude mít nárok na vyšší přídavky na dítě o 300 Kč měsíčně.

Od 1. ledna 2018 se mění výše příspěvků na dítě. Ale jen někomu. Ten kdo „pracuje“ (resp. kdo má příjem uvedený v novele zákona – viz dále), bude mít nárok na vyšší přídavky na dítě, než ten kdo „nepracuje“. Přídavky se zvyšují pro všechny věkové skupiny o 300 Kč měsíčně (tedy o 3600 Kč ročně).

Kromě zvýšení přídavků dochází i ke změnám v tom, jak se hodnotí nárok na tyto sociální dávky. Nově by na přídavky na dítě mělo „dosáhnout“ více rodin. Doposud byla horní hranice průměrného měsíčního příjmu ve výši 2,4 násobku životního minima. Nově to bude 2,7 násobku.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka přídavky na děti 2018.

A také se již nebude hodnotit výše příjmu za předchozí kalendářní rok, ale za předchozí kalendářní čtvrtletí. Takže zatímco nyní stačilo doložit příjem jednou za rok (na začátku školního roku), nově budete muset na Úřad práce 4x za rok.

Nová kalkulačka – zvýšení přídavků na dítě od ledna 2018

Výpočet v této kalkulačce je prováděn podle podmínek platných od 1. 1. 2018. Pokud budete o přídavky na dítě žádat před tímto termínem, pak použijte spíše tuto kalkulačku: Kalkulačka přídavek na dítě 2017.

Nová kalkulačka přídavky na děti - od 1.1.2018
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3410 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Zvýšení přídavků na dítě od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 vstupuje v platnost novela zákona číslo 117/1995 o státní sociální podpoře. Tato novela mění výši přídavků na dítě a podmínky, za kterých jsou vypláceny. Původní výše přídavků zůstanete zachována:

  • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
  • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
  • Dítě do 26 roků = 700 Kč měsíčně

Pokud v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí) alespoň jeden z rodičů bude pracovat (zaměstnání, podnikání jako OSVČ apod.) nebo bude mít nějaký příjem, jako jsou: nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek, důchod, příspěvek na péči, ve výši nejméně 3410 Kč měsíčně, pak bude nárok na vyšší přídavky:

  • Na dítě do 6 roků bude nově 800 Kč (+300 Kč měsíčně)
  • Na dítě 6 – 15 roků bude nově 910 Kč (+300 Kč měsíčně)
  • Na dítě do 26 roků bude nově 1000 Kč (+ 300 Kč měsíčně)

Běžná rodina se dvěma dětmi si tak od října může „polepšit“ o 600 Kč měsíčně.

Kdo bude mít nárok na zvýšené přídavky na dítě od 1. ledna 2018?

Nárok na přídavky na dítě nudou mít především ti, kdo pracují (podnikají) nebo ti, kdo mají příjem popsaný v novele zákona. Konkrétně se pak jedná o tyto příjmy:

§ 18 Výše přídavku na dítě

(2) Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

a, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1, alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce (*),

b, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,

c, z dávek nemocenského pojištění,

d, z dávek důchodového pojištění,

e, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

f, z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo

g, z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,

náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

(*) Výše životního minima jednotlivce je v roce 2017 částka 3410 Kč. K tomu, aby byl nárok na zvýšení přídavků, by měla stačit i jen nějaká brigáda (DPP nebo DPČ) nebo případně i jen práce na zkrácený/částečný úvazek.

Kdy dostanu vyšší přídavky na dítě?

Pokud budete mít na začátku roku 2018 nárok na přídavky na dítě na základě dříve podané žádosti, zvýšení by se mělo projevit „automaticky“. Vzhledem k tomu, že sociální dávky se zpravidla vyplácí zpětně, za minulý měsíc, tak první vyšší přídavky by vám měli dorazit v únoru 2018.

Nová žádost o přídavky na dítě v roce 2018

Kdo neměl nárok na přídavky na dítě – třeba kvůli vysokému příjmu (který byl vyšší než 2,4 násobek životního minima), a od 1. 1. 2018 bude splňovat podmínky pro nárok podle nových pravidel, může si v lednu zajít na Úřad práce a podat příslušnou žádost.

Žádost o přídavky na dítě se podává na předepsaném formuláři. Kromě samotné žádosti potřebujete doložit osobní doklady všech osob ve společné domácnosti (občanský průkaz nebo rodný list). U dětí (školáci/studenti), se také dokládá potvrzení o studiu.  Nebo případně jiné dokumenty prokazující nezaopatřenost dítěte. K žádosti se ještě přikládá příloha s potvrzením o výši příjmů za poslední kalendářní čtvrtletí, nebo prohlášení, že nemáte žádné příjmy, které by ovlivňovali nárok na dávky.

Kdo má nárok na přídavek na dítě

Mezi obecné podmínky pro nárok na přídavek na dítě (které se nemění) patří to, že přídavky jsou vypláceny na nezaopatřené dítě. Tedy dítě do 15 roků, nebo studenta až do 26 roků, pokud i nadále studuje a splňuje kritéria „nezaopatřenosti“.

O přídavky na dítě žádá zákonný zástupce (mladší děti) nebo samo dítě (pokud je již zletilé). U přídavků na dítě se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti (resp. společně posuzovaných osob).

Nově bude platit, že příjem nesmí překročit 2,7 násobek životního minima za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jedná se o průměrný příjem, za všechny společně posuzované osoby.

Mezi příjmy se zahrnují různé typy příjmů. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání (nebo obdobné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu). Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se pak nepočítají třeba některé sociální dávky  – jako je příspěvek na bydlení apod.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčky v exekuci. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Nové půjčky. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.