Kalkulačka darovací daň 2014

Kalkulačka darovací daň 2014

Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Od 1. ledna 2014 se mění třeba darovací daň - spočítejte si kolik bude daň z darů.

Od prvního ledna 2014 začíná platit novela občanského zákoníku. Ta přináší velké množství změn. Jednou z nich je i změna ve výpočtu darovací daně. Na této stránce je pro vás připravena kalkulačka pro výpočet darovací daně, která vám umožní snadno spočítat, jaká je darovací daň podle podmínek platných od 1. 1. 2014.

Výpočet – darovací daň

Kalkulačka darovací daň
Hodnota daru v Kč

Jedná se o dar od příbuzeného?
Výpočet

Daň z darů – novinky a změny

S novelou občanského zákoníku, která začíná platit od 1. ledna 2014, došlo ke zrušení zákona v č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Ten až dosud upravoval výši darovací daně. Nově jsou ale tato ustanovení obsažena již v samotném občanském zákoníku.

Změny, které to sebou přináší, spočívají především ve sjednocení výše sazby daně. Zatímco dříve se výše darovací daně odvíjela od hodnoty daru (při menší hodnotě se platilo nižší procento), nově je nastavena jednotná sazba ve výši 15%.

To ve výsledku znamená, že u menších darů, dojde k razantnímu zvýšení daně, u vyšších částek se darovací daň naopak o něco sníží.

Kdo musí platit darovací daň

Pokud jste dostali (nebo máte dostat) nějaký dar, a nyní zjišťujete, jak je to s placením darovací daně, pak tady jsou přesné informace:

  • Darovací daň hradí příjemce daru (tedy ten kdo dar přijal, ne ten kdo ho poskytnul)

Pro darovací daň platí několik dalších podmínek a omezení – v celé řadě případů se tak tato daň nemusí platit. Jedná se především o tyto případy:

  • Jedná se o dar mezi přímými příbuznými (rodiče, sourozenci, manželé, děti) = hodnota daru nehraje roli, daň se neplatí
  • Jedná se o dar mezi příbuznými v přímé linii (strýc, teta, neteř, synovec) = hodnota daru nehraje roli, daň se neplatí
  • Jedná se o dar od osoby, se kterou příjemce daru žil nejméně jeden rok ve společné domácnosti (např. nesezdaní partneři ve společné domácnosti) = hodnota daru nehraje roli, daň se neplatí
  • Jedná se o příležitostný dar = zde ale celková hodnota nesmí překročit částku 15 000 Kč za jedno zdaňovací období (u běžných fyzických osob je to za jeden rok)

Ve všech ostatních případech je nutné darovací daň uhradit

Kdy se platí darovací daň

I zde je jedna změna: zatímco dříve bylo nutné nahlásit a uhradit daň do 30-ti dnů od přijetí daru, nově se budou dary uvádět v rámci celkového daňového přiznání, které se podává jednou ročně. Zde se pak dary budou uvádět spolu s ostatními příjmy spadajícími pod paragraf § 10.

Darovací vs. dědická daň

Podobně jako darovací daň, se u příbuzných v přímé linii neplatí ani dědická daň. Z tohoto pohledu je tedy jedno jestli se rozhodnete svým dětem, rodičům, sourozencům, tetám, strýcům, neteřím, synovcům apod. majetek odkázat, nebo jestli jim ho darujete.

Pozor jen na to, že pokud je majetek odkázán, pak je během dědického řízení nutné uhradit notářský poplatek. Jeho výše pak závisí na celkové hodnotě dědictví. Například u nemovitosti to může být i poměrně vysoká částka.

Z tohoto pohledu je tedy lepší nemovitost darovat než čekat na její odkázání v rámci dědictví. Můžete tak ušetřit i nemalou sumu peněz. V případě, že by se jednalo o nemovitost, se totiž kromě notářského poplatku musí hradit i další poplatky – např. poplatek za odhad ceny nemovitosti.

Jen pro představu, při dědictví domu s odhadní cenou 3 milióny korun, může být poplatek pro notáře přes 20 tisíc korun a dalších 5000 korun může stát poplatek za vypracování odhadu ceny nemovitosti.

Pokud se ale rozhodnete tento dům darovat, neplatíte nic – darovací daň (u případů uvedených výše) se neplatí a není tak ani potřeba řešit odhad ceny nemovitosti nebo notářský poplatek.

Máte hluboko do kapsy a potřebujete peníze? Mohla by se vám hodit osobní půjčka na směnku. Nebo můžete vyzkoušet rychlé řešení finanční situace, kterou nabízí půjčka zástava majetku.Vyzkoušejte a uvidíte, že budete spokojeni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.