Odklad placení nájemného během epidemie (pro podnikatele i nájemníky)

Odklad placení nájemného během epidemie (pro podnikatele i nájemníky)

Během epidemie je možné požádat o odložení placení nájmu za 3 měsíce až do konce roku 2020. Kvůli neplacení nájmu není možná výpověď nájemní smlouvy.

Poslanci schválili další opatření, které má ulevit lidem (a podnikatelům) postiženým následky epidemie koronavirus. Ve středu 8. 4. 2020 schválili možnost odložení nájmu za 3 měsíce, až do konce roku 2020.

Jaké jsou podmínky pro odložení nájemného?

  • Nájemník nebo podnikatel musí o odložení nájmu požádat svého pronajímatele (nestačí jen přestat platit nájem)
  • Je možné požádat o odložení nájmu za období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (období může být i prodlouženo, pokud by se prodloužila doba mimořádných opatření kvůli epidemii)
  • Odložené nájemné musí být doplaceno do konce roku 2020
  • Je možné odložit pouze platby za nájem, platby za služby a energie musí být uhrazeny v plné výši
  • Nájemník musí doložit, že je postižen epidemií (pokles příjmu, nemožnost podnikat, ztráta zaměstnání, apod.)
  • Z důvodu neplacení nájmu není možné dát výpověď
  • V jiných případech je možnost výpovědi z nájmu zachována

Kdo může požádat o odložení platby nájmu?

O odložení platby nájmu si může požádat nájemník nebo podnikatel, který je postižený následky epidemie koronavirus. Nestačí tedy, že nájemník přestane platit nájem. To by ho před výpovědí z nájmu nijak neochránilo.

Nájemník musí požádat svého pronajímatele, o odložení plateb. A ten by mu měl vyhovět. Nájemník současně musí doložit, že k nemožnosti platit nájem, vedla právě opatření v souvislosti s epidemií koronavirus (nemožnost podnikat, výpověď ze zaměstnání nebo třeba snížení příjmu, protože se nájemník musí starat o děti a má jen ošetřovné, nebo je v karanténě a má jen nemocenské dávky).

Zákaz výpovědi z nájmu jen v některých případech

To, že je dočasně zakázáno, aby nájemník dostal výpověď z nájmu, kvůli neplacení nájemného, se vztahuje jen na některé případy.

Pokud by se například jednalo o nájemníka, který dlouhodobě neplatí nájemné (neplatil už před epidemií koronavirus), pak může dostat výpověď z nájmu podle běžně platných zákonů.

To samé platí i pro případy, kdy dochází k jinému porušení nájemní smlouvy. Pokud by nájemník nějakým jiným způsobem porušoval nájemní smlouvu (například by docházelo k ničení zařízení bytu nebo něco jiného), může opět dostat výpověď z nájmu podle běžně platných zákonů.

Odklad nájmu se nevztahuje na platby za energie a služby

Zákon, který schválili poslanci, také řeší jenom odklad nájmu. Platby za služby nebo energie (voda, elektřina, plyn aj.) související s nájmem, musí být i nadále placeny v plné výši.

Pokud si platby za služby nebo energie platí nájemník sám, musí se jedině domluvit s dodavatelem na nějaké úlevě. Třeba společnost ČEZ nabízí svým zákazníkům různé úlevy během epidemie.

Pokud je platba za služby a energie součástí nájmu, musí nájemník tyto platby uhradit v plné výši a není možné žádat o jejich odložení.

Odložený nájem musí být doplacen do konce roku

Odložení nájmu je možné pouze do konce roku 2020. Resp. nájemník může požádat o odložení plateb nájmu za období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Po tomto datu by měl již platit nájem v plné výši. A současně by měl postupně splácet odložený nájem. Zákon ale neupravuje, jestli musí být odložené nájemné uhrazeno postupně, nebo třeba jednorázově na konci roku. Odložený nájem musí být každopádně uhrazen do konce prosince 2020.

Ochrana lidí postižených výpadkem příjmu kvůli epidemii

Zákon o odložení placení nájemného má sloužit spíše jen jako pojistka. Možnost odložení plateb nájmu již nyní nabízí řada měst i komerčních subjektů. Řada podnikatelů si tak již sama domluvila nějaké odložení plateb za zavřené obchody a restaurace, nebo alespoň jejich snížení.

V případě, že by se ale nájemník nebyl schopen nějak rozumně domluvit, pak je zde tento zákon. Vzhledem k tomu, že výpověď z nájemní smlouvy není plošně zakázána, že k ní může v řadě případů dojít, tak by to nemělo znamenat žádnou zvláštní úlevu pro „notorické“ neplatiče. Je ale pravda, že výpadek v příjmu (za nájemné), může naopak dopadnout na pronajímatele, pro které je nájemné jediným zdrojem příjmu.

Dopad zákona na pronajímatele

Tento dopad je ale částečně kompenzován tím, že je současně schváleno i odložení splátek úvěrů a hypoték. Takže třeba ten, kdo si koupil na hypotéku byt, který nyní pronajímá a z nájemného splácí hypotéku, nemusí být až tak moc postižen. Pokud mu nájemník přestane platit nájem, tak může požádat banku o odložení splátek hypotéky.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Nebankovní kreditní karta bez doložení příjmů. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Rychlá půjčka před výplatou bez poplatků. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.