Kalkulačka neschopenka: Výpočet nemocenské od 1. 1. 2017

Kalkulačka neschopenka: Výpočet nemocenské od 1. 1. 2017

I v roce 2017 platí, že za první 3 dny pracovní neschopnosti není vyplácena žádná náhrada mzdy nebo nemocenské dávky.

Kolik peněz dostanete, pokud budete v roce 2017 na neschopence? Jak se mění podmínky a výše nemocenské od 1. 1. 2017? V této online kalkulačce si můžete sami spočítat, na jak vysokou nemocenskou máte nárok. Také se zde dočtete, jako jsou podmínky pro placenou neschopenku, na co dít pozor a i vše co souvisí s pracovní neschopností v roce 2017.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka: Výpočet nemocenská 2018.

Výpočet nemocenské od 1. 1. 2017

Kalkulačka nemocenská 2017
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Hodinová hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Byla nařízena karanténa?
Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od počtu pracovních hodin v předchozím kalendářním čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Jak se zvyšuje nemocenská v roce 2017?

Podobně jako každý rok, i od 1. 1. 2017 začínají platit nové redukční hranice, které se uplatňují ve výpočtu výše nemocenských dávek. Tyto redukční hranice hrají roli nejenom u nemocenské, ale i při výpočtu výše ošetřovného nebo peněžité pomoci v mateřství (PPM).

  • První redukční hranice je v roce 2017 částka 942 Kč – při výpočtu výše nemocenské se do této částky započítá 90%, v roce 2016 to bylo 901 Kč, zvýšení je tedy o 41 Kč
  • Druhá redukční hranice je v roce 2017 částka 1412 Kč – při výpočtu výše nemocenské se do této částky započítá 60%, v roce 2016 to bylo 1351 Kč, zvýšení je tedy o 61 Kč
  • Třetí redukční hranice je v roce 2017 částka 2824 Kč – při výpočtu výše nemocenské se do této částky započítá 60%, v roce 2016 to bylo 2701 Kč, zvýšení je tedy o 123 Kč
  • Cokoliv nad 2842 Kč již na výslednou výši nemocenské v pracovní neschopnosti nemá vliv

To, jak se konkrétně projeví zvýšení redukčních hranic, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Hrubá mzda 30 000 Kč, výše nemocenských dávek od 15 dne pracovní neschopnosti:

  • V roce 2016 = 518 Kč/ den, tj. 15 540 Kč (při 30 dnech)
  • V roce 2017 = 525 Kč/den, tj. 15 750 Kč (při 30 dnech)

Hrubá mzda 50 000 Kč, výše nemocenských dávek od 15 dne pracovní neschopnosti:

  • V roce 2016 = 702 Kč/den, tj. 21 060 Kč (při 30 dnech)
  • V roce 2017 = 720 Kč/den, tj. 21 600 Kč (při 30 dnech)

Nemocenská za prvních 14 dní v roce 2017

V roce 2017 se nijak nemění podmínky pro nárok na nemocenské dávky. I v tomto roce tedy platí, že za první 3 dny pracovní neschopnosti není vyplácena žádná náhrada mzdy nebo nemocenské dávky (s výjimkou případů, kdy je nařízena karanténa).

V roce 2016 se sice vedly diskuse, že by se opět zavedly placené i první 3 dny, ale podobný návrh nebyl odsouhlasen. Alternativně bylo diskutováno, že by zaměstnavatelé měli povinnost poskytovat několik dní „speciální“ dovolené (tzv. „sick days“), které by mohli zaměstnanci čerpat při krátkodobé pracovní neschopnosti, ale ani taková povinnost nebyla schválena)

I v roce 2017 tak platí, že za první 3 dny zaměstnanec nedostává nic, od 4 do 14 dne pak má nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Od 15 dne je pak nárok na nemocenské dávky.

Nemocenské dávky od 15 dne pracovní neschopnosti

Od 15 dne pracovní neschopnosti může vznikat nárok na nemocenské dávky. Zatímco náhrada mzdy od zaměstnavatele se vyplácí za skutečně neodpravované dny/směny, nemocenské dávky již náleží za každý kalendářní den, včetně víkendů, státních svátků atp. (z toho pak vyplývá, že třeba vycházky na neschopence je nutné dodržovat i o víkendu, ne jenom v pracovní dny).

Výše nemocenské je 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Pokud bychom měli zaměstnance s hrubou mzdou 28000 Kč, pak je denní vyměřovací základ 920,55 Kč. Do částky 942 Kč se započítává 90%, tedy 828,50 Kč. Z toho je pak 60% jako nemocenská. Za každý kalendářní den je tak nárok na 498 Kč. Tedy 14 940 Kč za 30 dní. Za první měsíc, kdy je část měsíce nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, to bude jiná částka.

Kdo má nárok na placenou neschopenku?

Na nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti mají nárok především zaměstnanci v pracovním poměru.

Ti kdo pracují na DPP nebo DPČ mají na placenou neschopenku nárok pouze v případech, kdy jim vzniká účast na nemocenském pojištění. U DPP (dohoda o provedení práce) tedy měsících, kdy jejich příjem překročí 10000 Kč měsíčně. U DPČ (dohoda o pracovní činnosti) tedy v měsících, kdy mají sjednán rozhodný příjem nejméně 2500 Kč.

OSVČ mají na placenou nemocenskou nárok v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. A to minimálně 3 měsíce před začátkem pracovní neschopnosti. OSVČ navíc nic nedostávají za prvních 14 dní, nebo nemají nárok na některé nemocenské dávky jako je třeba ošetřovné.

Nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání

Na nemocenské dávky pak může být nárok i po skončení pracovního poměru. Pokud je pracovní neschopnost zahájena ještě před ukončením zaměstnání, nebo nejpozději do 7 dnů od skončení zaměstnání, pak je nárok i na nemocenské dávky.

Oněch 7 dní je tzv. „ochranná lhůta“. Pokud nezaměstnaný onemocní do 7 dní od výpovědi, pak sice prvních 14 dní nedostane nic (jako nezaměstnaný již nemá nárok na náhradu mzdy), ale od 15 dne již může mít nárok na nemocenské dávky.

Ochranná lhůta se ale netýká třeba zaměstnání malého rozsahu (práce na DPP nebo DPČ).

Pracovní neschopnost ve zkušební době

Onemocnět můžete i ve zkušební době. Vzhledem k tomu, že u zaměstnanců vzniká účast na nemocenském pojištění již zahájením pracovního poměru, pak je nárok na nemocenské dávky i ve zkušební době.

Pokud někdo onemocní ve zkušební době, pak se mu tím zkušební doba může prodloužit. A to o dobu, kdy byl v pracovní neschopnosti. Také platí, že zatímco běžný zaměstnanec nemůže na neschopence dostat výpověď, ve zkušební době s vámi může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr i když jste na neschopence.

Platí zde pouze omezení, že pracovní poměr nemůže být ukončen během prvních 14 dní, pak již ale ve zkušební době můžete dostat „výpověď“ (pozn. není to výpověď v klasickém slova smyslu, ale ukončení pracovního poměru), i ve zkušební době.

Pracovní neschopnost během neplaceného volna

Neplacené volno využívá řada zaměstnanců z různých rodinných či osobních důvodů. Během neplaceného volna sice jejich zaměstnanecký poměr i nadále trvá, pokud by ale onemocněli, nebo se jim stal nějaký úraz v době, kdy čerpají neplacené volno, tak na placenou nemocenskou mít nárok nebudou.

Kontrola během pracovní neschopnosti

Během pracovní neschopnosti je pak nutné dodržovat léčebný režim. To zahrnuje mimo jiné i režim povolených vycházek. Ty – kromě výjimečných případů – mohou být maximálně 6 hodin denně, v rozmezí 7 – 19 hodin.

Během prvních 14 dní provádí kontroly jak ČSSZ (resp. místně příslušná OSSZ), tak i zaměstnavatel (nebo jím pověřené osoby/firmy). Od 15 dne pak kontroly provádí už jen ČSSZ.

Kontrola během neschopenky může přijít „téměř kdykoliv“. I brzy ráno nebo pozdě večer. Kontrola může během jedné pracovní neschopnosti přijít i opakovaně.

Každý rok je provedeno několik desítek tisíc kontrol. Jen v roce 2016 to bylo přes 130 tisíc kontrol. Je tak zkontrolován téměř každý osmý nemocný. Pokud vás kontrola nezastihne doma, nebo pokud u vás zjistí nedodržování léčebného režimu (třeba vás najdou, jak pracujete na zahradě), pak hrozí nejenom ztráta nemocenských dávek ale i další postihy.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Pujcky na smenku. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Pujcka na smenku ihned na ruku. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.