Kalkulačka: nemocenská prvních 14 dnů v roce 2017

Kalkulačka: nemocenská prvních 14 dnů v roce 2017

Od 4 dne pracovní neschopnosti (nebo od 25 neodpracované hodiny), zaměstnanci náleží náhrada mzdy.

V době pracovní neschopnosti z důvodu nějakého úrazu či nemoci, nebo u žen třeba kvůli rizikovému těhotenství, mají zaměstnanci (na něž se vztahuje nemocenské pojištění), nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky. Samostatně výdělečné osoby (pokud si hradí nemocenské pojištění), pak mají nárok pouze na nemocenské dávky.

Za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti se náhrada mzdy (platí zaměstnavatel), vyplácí pouze v případech, kdy je nařízena karanténa. Za zbylých prvních 14 dní (tedy 4 až 14 den, nejpozději však od 25 neodpracované hodiny), se vyplácí náhrada mzdy. Od 15 dne se pak vyplácí nemocenské dávky.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka nemocenská za prvních 14 dní v roce 2018.

Výpočet: náhrada platu za prvních 14 dní nemoci v roce 2017

V této kalkulačce pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci, si můžete sami spočítat, kolik peněz byste měli dostat. Do kalkulačky zadávejte svoji průměrnou hodinovou mzdu (najdete ji třeba na výplatní pásce), a dále pak počet neodpracovaných hodin (s výjimkou prvních tří dní, maximálně 24 hodin). Pokud byla nařízena karanténa tak zadejte „ANO“ a uveďte počet hodin.

Kalkulačka náhrada mzdy 2017
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 3 dne (*)

Byla nařízena karanténa?
Počet hodin hodin karantény (**)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 4 dne pracovní neschopnosti, resp. od 25 neodpracované hodiny.

(**) V případě, že je nařízena karanténa, pak náhrada mzdy náleží již od prvního dne.

Pro výpočet výše nemocenských dávek od 15 kalendářního dne nemoci (pracovní neschopnosti) pak můžete použít tyto kalkulačky:

Nemocenská první 3 dny 2017

Již delší dobu platí, že za první 3 dny zaměstnanec (v pracovní neschopnosti) nedostává nic. Výjimku tvoří situace, kdy je nařízena karanténa. Pak má takový zaměstnanec nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele již od prvního dne.

Na rozdíl od nemocenských dávek, které se vyplácí od 15 dne neschopenky, a které jsou vypláceny za kalendářní den, náhrada mzdy se platí za skutečně neodpracované hodiny (nebo případně za „placený“ svátek). U zaměstnanců, kteří mají jiné než 8 hodinové směny (třeba pracují na 12 hodinové směny), pak platí, že náhrada mzdy náleží již od 25 nedopracované hodiny.

Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 2017

Od 4 dne pracovní neschopnosti (nebo od 25 neodpracované hodiny), pak zaměstnanci náleží náhrada mzdy. Ta mu náleží za prvních 14 dní (tedy 4 až 14 den). Zaplaceny má pak zaměstnanec skutečně neodpracované hodiny. Při běžném rozvržení směn je to 40 hodin týdně (při zkráceném úvazku nebo nerovnoměrném rozvržení směn to pak bude jiné číslo).

Kolik je náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci v roce 2017?

Pro výpočet výše náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci je určující výše průměrného hodinového výdělku v předchozím kalendářním čtvrtletí. Tento průměrný hodinový výdělek bývá obvykle uveden na výplatní pásce. Pokud jste v předchozím kalendářním čtvrtletí pracovali méně než 21 dní, pak se místo průměrného výdělku používá pravděpodobný výdělek. Tedy to, kolik byste si pravděpodobně vydělali, pokud byste pracovali.

Tento průměrný nebo pravděpodobný výdělek se pak snižuje (provádí se redukce). V roce 2017 (tedy od 1. 1. 2017) platí tyto redukční hranice pro náhradu mzdy:

 • 1 redukční hranice = do částky 164,85 Kč se započítává 90%, tedy maximálně 148,365 Kč
 • 2 redukční hranice = od 164,85 Kč do 247,10 Kč se započítává 60%, tedy maximálně 49,35 Kč
 • 3 redukční hranice = od 247,10 Kč do 494,20 Kč se započítává 30%, tedy maximálně 74,13 Kč
 • Vše nad 494,20 Kč se již nezapočítává
 • Maximální redukovaný hodinový výdělek je pak 271,845 Kč

Výše náhrady mzdy je pak 60% z takto snížené (redukované) hodinové mzdy.

Příklad výpočtu náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti

Příklad: Pan Novák pracuje v zaměstnání s rovnoměrně rozvrženými směnami (8 hodin denně, 40 hodin týdně). Jeho průměrná hodinová mzda je 350 Kč. Pan Novák onemocněl a byl celý týden (pondělí – pátek) doma. Na jakou náhradu mzdy bude mít nárok?

 • Za první 3 dny pracovní neschopnosti (pondělí, úterý a středa) nemá Novák nárok na náhradu mzdy
 • Náhradu mzdy dostane za zbylé dva dny, tj. 2×8 hodin = 16 hodin
 • Redukovaný hodinový výdělek p. Nováka bude 228,585 Kč
 • Náhrada mzdy je pak 60% tedy = 137,151 Kč/hodina
 • Celkem tedy dostane 16×137,151 Kč = 2195 Kč

Snížení náhrady mzdy

V některých případech může být ale náhrada mzdy v době prvních 14 dní jen poloviční. Snížení na 50% se týká případů, kdy si dočasnou pracovní neschopnost zavinil  zaměstnanec sám. Jedná se konkrétně o případy, kdy se jedná o pracovní neschopnost:

 • zaviněnou účastí ve rvačce,
 • jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek,
 • při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Náhrada mzdy za nemoc ve svátek

Pokud u zaměstnance vznikne pracovní neschopnost ve svátek, pak se tento svátek počítá jako první den pracovní neschopnosti. Obdobně, pokud v období prvních 14 dní je nějaký „placený“ svátek, pak zaměstnanci i za tento svátek náleží náhrada mzdy, jako za jiné neodpracované směny.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčky ihned na účet. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka na exekuce. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.