Kalkulačka – nárok na sirotčí důchod a jeho výše 2017

Kalkulačka – nárok na sirotčí důchod a jeho výše 2017

Sirotčí důchod zahrnuje základní výměru (2550 Kč) a 40% z procentního výměru důchodu zesnulého rodiče.

V případě, že nezaopatřenému dítěti zemře rodič (nebo osvojitel), pak mu při splnění zákonných podmínek může vznikat nárok na sirotčí důchod. V tomto článku se podíváme na to, kdo a za jakých podmínek má nárok na sirotčí důchod. Také i na to, jaká je výše sirotčího důchodu v roce 2017. Najdete zde i online kalkulačku, ve které si můžete sami spočítat, na jak vysoký sirotčí důchod byste případně měli mít nárok.

Výpočet výše sirotčího důchodu v roce 2017

Kalkulačka sirotčí důchod
Výše důchodu zesnulého rodiče

Zadávejte výši důchodu (invalidního nebo starobního) na jaký měl nebo by měl zesnulý rodič nárok k datu jeho úmrtí.
Výpočet

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě (to, kdo je považován za nezaopatřené dítě bude vysvětleno dále). Nárok vzniká v případě, že zemře jeden (nebo oba) z rodičů. Nárok na tento důchod pak také vzniká, pokud zemře osoba, která převzala dít do péče nahrazující péči rodičů (dále v textu budeme pro zjednodušení používat společný termín „rodič“).

Pro nárok na sirotčí důchod je dále podstatné i to, zda byl zesnulý rodič příjemcem invalidního nebo starobního důchodu. Pokud ano, určuje se výše sirotčího důchodu z procentní výměry důchodu zesnulého.

Pokud zesnulý nepobíral invalidní nebo starobní důchod, pak se posuzuje, zda by v době své smrti splňoval podmínku minimální doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. Přičemž stačí, aby byla splněna podmínka dosažení alespoň poloviny potřebné doby pojištění.

Nakonec je také nárok na sirotčí důchod, pokud rodič zemřel na následky pracovního úrazu.

Kdo je považován za nezaopatřené dítě

Za nezaopatřené dítě je považováno dítě, které absolvuje povinnou školní docházku nebo se dále připravuje na budoucí povolání (oborné učiliště, střední škola, vysoká škola, vyšší odborná škola apod.).

Za nezaopatřené dítě může být student považován až do 26 roků, pokud stále studuje. Stejně tak se nezaopatřeným dítětem může stát student, který třeba po skončení střední školy dva roky pracuje a poté zahájí studium na VŠ.

Za nezaopatřené dítě je považován i ten, kdo se z důvodu nemoci či úrazu nemůže připravovat na budoucí povolání, nebo dítě, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopné vykonávat výdělečnou činnost.

Kolik je sirotčí důchod v roce 2017?

Pro výpočet výše sirotčího důchodu je určující to, v jaké výši by měl (nebo by býval byl měl) důchod (starobní nebo invalidní) zesnulý rodič.

Každý důchod se skládá ze dvou částí:

  • Základní výměra = ta je v roce 2017 ve výši 2550 Kč (tato základní výměra je společná pro všechny důchody, tedy jak sirotčí, tak i vdovský nebo vdovecký, starobní či invalidní důchod)
  • Procentní výměra = ta se liší u každého příjemce důchodové dávky

Sirotčí důchod zahrnuje základní výměru (2550 Kč) a 40% z procentního výměru důchodu zesnulého rodiče (tedy 40% z procentní výměry důchodu, který dostával, nebo na který by případně měl nárok).

Příklad výpočtu výše důchodu v roce 2017

Dítěti (student střední školy) zemře jeden z rodičů, který v době své smrti dostával invalidní důchod ve výši 15 460 Kč. Na jak vysoký sirotčí důchod by mělo nárok toto nezaopatřené dítě?

  • Invalidní důchod rodiče = 15460 Kč (2550 Kč) základní výměra + 12910 Kč)
  • Procentní výměra sirotčího důchodu = 40% z 12910 Kč = 5164
  • Sirotčí důchod celkem = 5164 Kč + 2550 Kč = 7714 Kč

Sirotčí důchod v případě smrti obou rodičů

Na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě nárok i v případě, že zemřou oba rodiče (ať už naráz nebo postupně). Sirotčí důchod pak dítě dostává za každého z rodičů, pokud jsou splněny příslušné podmínky. V tomto případě za každého z rodičů náleží 40% z procentní výměry. Základní výměra důchodu se pak započítá pouze jednou.

Kdy zaniká nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod zaniká v případě, že přestanou být splňovány podmínky. Tedy například pokud dítě přestane být nezaopatřeným dítětem. Dalším důvodem pro zánik nároku na sirotčí důchod je, pokud je dítě osvojeno. Zde se typicky může jednat o situaci, kdy ovdovělá žena s dítětem (které dostává sirotčí důchod), se znovu vdá a její nový manžel si její dítě osvojí. Pak nárok na sirotčí důchod zaniká.

Nárok na sirotčí důchod pak nemá ani dítě, které samo pobírá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Poměrně specifickým případem by pak byla situace, kdy by dítě úmyslně způsobilo smrt svých rodičů, pak pochopitelně sirotčí důchod také nenáleží.

Jak dlouho se dostává sirotčí důchod?

Na rozdíl třeba od vdovského důchodu, který je standardně vyplácen po dobu jednoho roku (delší dobu pak pouze při splnění určitých podmínek), sirotčí důchod náleží po celou dobu, kdy dítě splňuje podmínky (nezaopatřenost, nepříznivý zdravotní stav apod.)

Sirotčí důchod a brigáda nebo přivýdělek

Pokud si dítě, které studuje a současně pobírá sirotčí důchod, začne přivydělávat formou třeba nějaké brigády (práce na DPP nebo DPČ), nebo podnikat jako OSVČ, pak to u prezenčního studia nemá na sirotčí důchod vliv. Platí tedy, že tyto příjmy by pak neměli ovlivňovat nárok na sirotčí důchod.

Trochu jiná je situace u studentů, kteří využívají dálkové nebo kombinované studium. Ti mohou mít nárok na sirotčí důchod (pokud si současně přivydělávají), pouze v případě, že jim daná pracovní činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění. Tedy konkrétně pokud pracují na DPP (dohoda o provedení práce), pak měsíční příjem nesmí překročit 10000 Kč. Pokud by to byla práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pak výše sjednaného příjmu nesmí překročit 2500 Kč měsíčně. Při podnikání jako OSVČ, pak roční zisk z podnikání nesmí překročit 62 121 Kč.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Pujčka 30000. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Nebankovní půjčky do 50000. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.